tornoeshotel

Kerteminderevyen

Årets revy 2016 – Charlies Revygalla – Revyernes Revy

Fra søndag den 4. juni til lørdag den 8. juli 2017 slår Kerteminde Revyen traditionen tro dørene op for en skøn sommerrevy på hotellet.

Årets hold: Trine Gadeberg, Christiane Bjørg Nielsen, Kim Hammelsvang, Farshad Kholghi  

Kapelmester: Peter Bom

Instruktør: Geir Sveaass

På gensyn til en fantastisk sjov revy i stjernernes skær.

Mere at vide: www.kerteminderevyen.dk

tornoeshotel
Top