tornoeshotel

Kerteminderevyen

Fra søndag den 27. maj til lørdag den 7. juli 2018 slår Kerteminde Revyen traditionen tro dørene op for en skøn sommerrevy på hotellet.

Årets hold: Trine Gadeberg, Marie Mondrup, Kim Hammelsvang, Farshad Kholghi

Kapelmester: Peter Bom

Instruktør: Jan Hertz

På gensyn til en fantastisk sjov revy i stjernernes skær.

Mere at vide: www.kerteminderevyen.dk

tornoeshotel
Top