tornoeshotel

Historisk tilbageblik

Tornøes Hotel 150 år – 1865-2015

Et 150 års jubilæum for et hotel er virkelig bemærkelsesværdigt – ikke mindst når det føjes til, at der er tale om uafbrudt hoteldrift igennem de 150 år, og det endog under det samme navn, og på det samme smukke sted ved den gamle Renæssancehavn. Dejligt er det også at notere sig, at hotellet fortsat er i fin form – ligesom havnen er det efter det netop overståede store fornyelsesprojekt, støttet af Fonden Realdania. ”Byens ansigt” kaldte maleren Johannes Larsen den gamle havneplads med magasingårdene og hotellets karakteristiske hovedbygning.

Spørger man Kerteminderne vil de fleste uden videre rubricere stedet som ”byens førende hotel” med det skæve smil bagved, der angiver, at Tornøes Hotel i lange perioder også har været byens eneste!

Grundlæggelsesåret 1865 var velvalgt. Det var netop det magiske år, hvor jernbanen kom til Fyn og trak sin hovedlinje fra Nyborg til Middelfart. Vel var der fortsat en halv snes kilometer fra Kerteminde til de nærmeste stationer i Ullerslev og Langeskov, men transportrevolutionen nåede også til Kerteminde, og dermed en ny epoke med en helt uhørt rejseaktivitet – og sådan havde det bestemt ikke været før.

Endnu i 1861 ankom en folketingsmand, Christopher Krabbe, til byen, som han unådigt karakteriserede som ”såre uanselig” – og det også på gæstgiverområdet, hvor byens gæstgiver gjorde store øjne for rejsende var ”sjældne fugle”. Selv med blot tre gæstesenge kunne værten kun meddele alt optaget én gang om året – nemlig når sessionsherrerne var der! Jo Krabbe morede sig, men blot fire år efter kom Tornøes Hotel til, målrettet de nye tider. Hotellet blev indrettet i det endnu stående smukke hovedhus, der var opført ved havnen omkring år 1800. Allerede fra 1834 blev der drevet bryggeri og værtshus her; men nu kom hoteldriften så til.

Endnu i 1865 kunne man næppe forestille sig, at det få årtier senere skulle blive en sand velhaverfornøjelse at drage på luksus badeferie til de idylliske danske kystbyer, der hermed blev til veritable badebyer. Men sådan blev det også i Kerteminde. I 1880 indlogerede Etatsråd Emil Kiørboe sig på Tornøes Hotel, medbringende hustru, to børn og barnepige. Nu skulle der bades! Faktisk en hel måned, og prisen for kost og logi i perioden var en rund 100 kr. (i øvrigt svarende til en måneds håndværkerløn på den tid). ”Kammerråd Tornøe havde åbenbart aldrig haft det tilfælde tidligere”, noterede etatsråd Kiørboe sig med tilfreds mine. Men det skulle så sandelig komme!

År 1900 nåede jernbanen så frem til Kerteminde, et signal om en ny tid med uhørte muligheder – ikke mindst på turistområdet! Tornøes Hotel byggede til for at kunne rumme det forventede turistboom; og blot et par hundrede meter herfra – lige over for stationen – skød et i lillebys sammenhæng nærmest gigantisk Strandhotel op. Ved siden heraf kom Kochs Hotel og i Langegade anlagdes Landmandshotellet. Så gode var de nye tider nu heller ikke! Og som det ofte sker så blev forventningens glæde den største. Kun Tornøes Hotel overlevede de følgende kriser og konkurser. Medvirkende hertil var det nok, at Tornøes Hotel – udover den fabelagtige beliggenhed – også havde vundet sin etablerede plads som byens kulturhus.

Allerede i 1884 kunne man indvie en imponerende ny sal med plads til 150 deltagere, og efter en brand nyopførtes sidefløjen i 1909 med ”Vort nye teater”, som avisen skrev – og teatret blev flittig brugt til revy, skuespil, koncerter, oplæsninger osv. Ja faktisk fik Tornøes Hotel endog i gennem årtier sin egen kulturelle stamgæst i forfatteren Christian Houmark, der blev tæt knyttet til kunstnermiljøet i byen – så tæt, at Houmark endog lod Kerteminde udråbe som sin fødeby (det var vist i grunden Ålborg). I 1937 lod han endog sit portræt ophænge i fødebyens ”kulturhus”. Og heldigvis er der jo fortsat mange arrangementer i ”Vort nye Teater” – ikke mindst Kerteminderevyen under direktør Mads Nørbys ukuelige ledelse.

Men tilbage til 1865 og starten på dette hotel og kulturhus, der simpelthen blev opkaldt efter grundlæggeren: Wentzel Tornøe. Han var nu heller ikke hvem som helst. Byrådsmedlem, Kgl. vejer og måler, skibsmægler og kammerråd er blot nogle af titlerne udover altså hotelejer. Wentzel Tornøe holdt endog 38 år på posten. Det er ikke overgået – endnu! For det nuværende hotelpar Charlotte Frandsen og Morten Birkerod startede deres virke på stedet i 1986, og er således nu tæt på de 30 års virke på stedet, så hvem ved.

Selv om det ofte overses, så skyldes dette usædvanlige 150 års jubilæum, jo ikke alene at det rette sted fandt den rette person med den rette vision; for hvad skulle det nytte, hvis ikke den daværende ejer havde villet afhænde sin ejendom til denne lovende fremtid. Lad os derfor sluttelig fremdrage sælger fra glemslen. Det var byens foretagsomme malermester Niels Christian Jantzen. Han havde domicil i Præstegade, og det har malerfirmaet faktisk stadigvæk – nu igennem fem generationer! Og så skal det da sluttelig ikke forbigås i tavshed, at bemeldte malermester også er min tipoldefar – så et lille gran af hotellets historie har man dog.

Erland Porsmose

Museumsdirektør

Marts 2015

 

tornoeshotel
Top