tornoeshotel

Ladbyskibet

www.vikingemuseetladby.dk

I 1934 blev Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden – Ladbyskibet – fundet sammen med 11 andre mindre grave, som indeholdt forskelligt gravgods. En høvding blev omkring år 925 gravlagt i sit skib sammen med sine heste, hunde og øvrigt gravgods. Graven er senere blevet plyndret, måske af en konkurrerende stormandsslægt.

I dag er graven blevet bevaret køligt bag en montre af glas, hvor det ligger som et tavst vidne om svundne tider.

tornoeshotel
Top