tornoeshotel

Romsø

www.romso.dk

½ times sejlads fra Kerteminde havn – 6 sømil – ligger Romsø. Gåturen rundt om Romsø er ca. 3 km. Halvdelen af øen er skovklædt med gamle danske træer og med 109 hektar ren natur med 200 dådyr samt et stor antal fugle. Ornitologer har registreret 170 fuglearter.

tornoeshotel
Top